Tłumaczenia pisemne i ustne w Białej Cerkwi,
Kijowie i całej Ukrainie

— tłumaczenia pisemne
— tłumaczenia ustne
— kursy językowe

Kom: +38 097 9299841;
E-mail: w.marceniuk76@onet.pl; w.marceniuk76@onet.pl;
Skype: perevody-italiano-polski-ukrain.
Eusebius Sophronius Hieronymus

Patron tłumaczy

Hieronim ze Strydonu – kościelny pisarz, asceta, stworzył kanoniczny łaciński tekst Biblii. Czczony jest zarówno w prawosławnej jak i w katolickiej tradycji, jako święty i jeden z nauczycieli Kościoła.  Obowiązkowe wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest – 30 Września, w Ukraińskiej Cerkwi prawosławnej – 15 Czerwca (według kalendarza juliańskiego), w Greckiej Cerkwi prawosławnej – 28 Czerwca (według kalendarza gregoriańskiego).

Późniejszy święty został ochrzczony około 360 roku, będąc już w dojrzałym wieku, choć chrześcijanami byli już jego rodzice.

Hieronim był człowiekiem  wielkiego intelektu. Dużo podróżował i, w młodym wieku, odbył pielgrzymkę do Ziemi świętej. Później cztery lata spędził na pustyni Chalkis gdzie został ascetą. W tym miejscu, gdzie - jak sam pisał - miał za towarzyszy "tylko skorpiony i dzikie zwierzęta", nauczył się języka hebrajskiego. Jak Franciszek z Asyłu, Antoni Wielki oraz inni stosował w swoim życiu surową ascetą, w czasie której przeżywał jaskrawe seksualne halucynacje. W jednym z listów opisywał jak zmuszony był bić się w piersi, dopóki go febra nie zostawiała.

W 386 roku Hieronim zamieszkał w pustelni w pobliżu Betlejem. W ślad za nim podążyła tam rzymska arystokratka Paula (Fabiola), którą on nawrócił na chrześcijaństwo. Fabiola zakładała klasztory. Właśnie tu, przez wiele lat Hieronim tłumaczył Stary i Nowy Testament na łacinę. Jego wersja - Wulgata (od łac. Vulgatus - pospolity, rozpowszechniony) - jedenaście lat później została ogłoszona przez Sobór Trydencki jako oficjalny tekst łaciński.

Pamięć świętego Hieronima Kościół katolicki czci 30 września. Międzynarodowa Federacja Tłumaczy w 1991 roku ogłosiła ten dzień jako Międzynarodowy Dzień Tłumaczy. świętego Hieronima uznaje się za patrona wszystkich tłumaczy.